Strona zbawienie.pl Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat
Bóg chce aby wszyscy ludzie byli zbawieni
arrowStrona główna
szukaj...
Menu serwisu
Strona główna
Glosariusz
Przydatne strony
Księga gości
Kontakt
Ankiety
Szukaj
Tematyka
Artykuły
Publikacje
Pytania i odpowiedzi
Studium
Redakcja poleca
Poezja
Świadectwa
Najwięcej czytane
Witamy na stronie głównej
Babilon
08 listopada 2015

Pismo Święte jest jedną z najpopularniejszych ksiąg na świecie. Wielu jednak ludzi ogranicza się jedynie do posiadania tej jakże wspaniałej Księgi tłumacząc się, że jest to Księga trudna, niezrozumiała, miejscami wręcz dziwna i nie do pojęcia. Wraz z rozwojem techniki i wzrostem poznania coraz więcej osób próbuje zmierzyć się z wieloma zagadkami ukrytymi w tej Świętej Księdze. Cudowny wpływ ducha świętego pozwala na coraz to bardziej wnikliwe studiowanie i badanie Słowa Bożego, podanego przez proroków i apostołów. Jedną z takich ksiąg jest niewątpliwe Księga Objawienia świętego apostoła Jana. Bogata w symbole, jest tłumaczona na wiele sposobów w zależności od społeczności chrześcijańskich czy też od indywidualnego wyrozumienia. Jednym z takich zagadkowych symboli jest „Babilon”, opisywany przez objawiciela Jana.

Co wiemy na temat Babilonu?

» Więcej
Żydzi w niewoli babilońskiej
08 listopada 2015

 Ziemia Obiecana – ziemia, do której dążyli patriarchowie i choć w niej mieszkali, nie mieli jej na własność. O Ziemi Obiecanej marzyli Żydzi w niewoli egipskiej. W końcu, pod przewodnictwem Mojżesza, wyszli ze znienawidzonego Egiptu, a później, pod dowództwem Jozuego, weszli do swojej upragnionej ziemi opływającej w mleko i miód (2 Mojż. 3:8).
Ponieważ Żydzi byli narodem wybranym, Bóg zawarł z nimi przymierze na górze Synaj, obiecując im ochronę. Był tylko jeden warunek: Żydzi jako naród nie mogli złamać danego przymierza i odejść do obcych bogów, a tym samym odwrócić się od Jedynego Boga. Gdyby tak zrobili, miały dosięgnąć ich liczne niedole i ucisk (5 Mojż. 31:20­21).

» Więcej
Nauka o zmartwychwstaniu
03 października 2015

Na początek przyjrzyjmy się pewnemu nowo-testamentalnemu wydarzeniu, które wiąże się z nauczaniem o zmartwychwstaniu. Wydarzenie to zostało odnotowane przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich 17:15-34. Podczas swojej drugiej podróży misyjnej apostoł Paweł dotarł do Aten. Oczekiwał tam na przybycie Sylasa i Tymoteusza, którzy pozostali w Berei. Przebywając w Atenach, apostoł Paweł prowadził dyskusje, zarówno w synagodze z Żydami, jak i na tamtejszym rynku z ludźmi, których przypadkowo spotykał. Co do głoszonej przez siebie ewangelii, próbował także przekonywać niektórych spośród filozofów greckich. Ci, będąc poniekąd zaciekawieni nową nauką głoszoną przez apostoła Pawła, zaprowadzili go na Areopag, gdzie św. Paweł na forum publicznym wygłosił kazanie.

 

» Więcej
Wiara w Boga
30 sierpnia 2015

Hebr. 5:11- 6:2

Chciałbym pochylić się nad ważnymi słowami napisanymi do Hebrajczyków, w których autor radzi swym czytelnikom, by pominęli początki nauki o Chrystusie, a zwrócili się ku głębszemu sięgnięciu w naukę Bożą opartą na sprawiedliwości (Hebr. 5:13). Jednocześnie zauważa, że Hebrajczycy nie są jeszcze ku temu gotowi. Z tego też powodu przypomina sześć nauk podstawowych, które trzeba zrozumieć i poczuć własnym sercem, by nie być nadal dzieckiem, lecz dorosłym w Chrystusie. Tym bardziej, że „biorąc pod uwagę czas” (Hebr. 5:12) Hebrajczycy, ale także i my, czytelnicy tego listu, powinniśmy iść naprzód w znajomości Bożej, a nie karmić się nadal mlekiem jak dziecko. Przypomnijmy sobie o jakich sześciu podstawach pisze początek szóstego rozdziału.

1. Pokuta od uczynków martwych

2. Wiara w Boga

3.  Chrzest

4. Wkładanie rąk

5. Powstanie umarłych

6. Sąd wieczny

» Więcej
Sprawdzian darów Ducha
05 lutego 2015

Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych - Mat. 24:24.

1 List do Koryntian 12 - 14 jest fragmentem, który najszerzej w Piśmie Świętym opisuje kwestię darów Ducha Świętego. Mówiąc o tych darach mamy na myśli te umiejętności, które nie odnoszą się do naturalnych ludzkich talentów, które w mniejszym lub większym stopniu posiadają wszyscy, to jest zarówno wierzący jak i niewierzący. Źródłem tych darów jest sam Bóg (Jak. 1:17), który za pośrednictwem swego Ducha uzdalnia wierzących Chrześcijan w dwojakim celu: 1) do służby Słowem oraz 2) posługiwania (1 Piotra 4:10-11). Te dwie kategorie służby Bożej to również pewien schemat podziału, za pomocą którego można zakwalifikować większość darów Ducha Świętego o jakich mówi Pismo Święte (Rzym. 12:6-8, 1 Kor. 12:4-11, 1 Kor. 12:28-30, Efez 4:7-12) do jednej lub drugiej grupy. Dary Słowa to prorokowanie, nauczanie, wiedza, mądrość i napominanie. Dary posługi to miłosierdzie, obdarowywanie, kierowanie, rozróżnianie duchów. Szczególną kategorię tworzą dary związane z urzędem apostoła, proroka, ewangelisty, pasterza i nauczyciela (Efez. 4:11), a także manifestacyjne dary czynienia cudów, uzdrawiania, języków i wykładania języków. Te ostatnie z nich pełniły funkcję uwiarygodnienia Bożych mężów w czasach apostolskich (2 Kor. 12:12, Hebr. 2:3,4); przy czym dar języków miał również swe znaczenie jako swego rodzaju znak sądu dla narodu Izraelskiego w czasie tworzenia zrębów Kościoła (1 Kor. 14:21, Izaj. 28:11,12).

 

» Więcej
Niepokój na Bliskim Wschodzie
25 listopada 2014

Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł przed bezbożnymi, którzy mnie gnębią, nieprzyjaciółmi, którzy mnie zawzięcie osaczają - Ps. 17:8-9.

Stary porządek rzeczy na Bliskim Wchodzie rozpada się. Wolność i rewolucje w trwały sposób zmienią tamten świat. Wiosna Arabska rozpoczęła proces, który doprowadziła do radykalizacji nastrojów antyżydowskich na Bliskim Wschodzie i powstania ISIS (Państwa Islamskiego). Na tle tych zmian zauważalny jest spadek wpływów Zachodu. Izrael szykuje się na kolejną wojnę z Palestyńczykami. Co na temat tych wydarzeń mówią biblijne proroctwa? Czego możemy oczekiwać na Bliskim Wschodzie?

» Więcej
Zobacz też ...
<<Pierwsza <Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna> Ostatnia>>

Wyniki 1 - 7 z 171
Ankieta
Co sądzisz o powszechnym zbawieniu dla wszystkich ludzi?
  
Studium ew. Mateusza
Dodaj witrynę do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako stronę główną
Kto jest online
Aktualnie jest 71 gości online
Statystyka
Wizyty: 6075672
Kanały RSS
Bez komentarza
1 Kor. 15,12-22
 1. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma?
 2. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony;
 3. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara;
 4. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni.
 5. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony;
 6. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach.
 7. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli.
 8. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni.
 9. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.
 10. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie.
 11. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.