Strona zbawienie.pl Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat
Bóg chce aby wszyscy ludzie byli zbawieni
arrowStrona główna
szukaj...
Menu serwisu
Strona główna
Glosariusz
Przydatne strony
Księga gości
Kontakt
Ankiety
Szukaj
Tematyka
Artykuły
Publikacje
Pytania i odpowiedzi
Studium
Redakcja poleca
Poezja
Świadectwa
Najwięcej czytane
Witamy na stronie głównej
Zmartwychwstanie
18 kwietnia 2014

Dla współczesnego chrześcijanina zmartwychwstanie Chrystusa jest czymś tak naturalnym, że nie poświęca wiele czasu temu zagadnieniu skupiając się raczej na obrzędowości i emocjach związanych z tym wydarzeniem. Tymczasem współczesne, potoczne zrozumienie zmartwychwstania jest mieszaniną pojęć hellenistycznych i judaistycznych. Za czasów życia Jezusa Chrystusa na ziemi grecy (a raczej wszyscy poganie) wierzyli w nieśmiertelność duszy, na tle tych poglądów tym co wyróżniało Żydów była wiara w zmartwychwstanie. Dla greków nauka o zmartwychwstaniu była absolutną nowością (Dz. Ap. 17:18). Żydzi podkreślali swoją wiarę w zmartwychwstanie zmarłych w dniu nadejścia Mesjasza. Wierzyli oni w zmartwychwstanie ciał i szczęśliwe życie w harmonii z Bogiem na ziemi przy zmartwychwstaniu w Dniu Ostatecznym (Jana 11:24). Wiary tej nigdzie Apostołowie nie podważali, wręcz przeciwnie wzmacniali ją mówiąc o czasach „odnowienia wszechrzeczy” (Dz. Ap. 3: 21) zapowiadanych przez proroków.

» Więcej
Czy wiara jest darem Bożym?
18 kwietnia 2014

"Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie jest z was, dar to Boży jest" (Efez. 2:8).

Apostoł Paweł wskazuje w przytoczonym fragmencie listu do Efezjan, że zbawienie jest z Boskiej łaski. Słowo łaska oznacza dar, czyli to, co otrzymujemy, pomimo że nam się nie należy. Łaska nie jest zatem przejawem konieczności wykonania czegokolwiek ze strony Boga, nie oznacza też, że Boska sprawiedliwość wymagała uczynienia czegoś, jak również, że ktokolwiek inny domagał się jakiejś rzeczy od Boga. Świadczy ona raczej o Bożej miłości. Dla nas, zgodnie z powyższym oświadczeniem Apostoła Pawła, wynikiem Boskiej łaski jest zbawienie, które dokonuje się przez wiarę. W rzeczywistości wiara ta nie jest z nas. Gdy Apostoł stwierdza „to nie jest z was", z pewnością ma on na uwadze właśnie wiarę. W pewnym bardzo ważnym znaczeniu wiara jest z każdej poszczególnej osoby. Jesteśmy zachęcani do tego aby mieć wiarę w Boga. Nie można jednak posiadać wiary za kogoś innego. Każdy człowiek musi mieć swoją własną wiarę w Boga. Zauważmy jednak, że w tematowym tekście znajdujemy myśl, że wiara to dar Boży.

» Więcej
ŻYCIE I ŚMIERĆ W BOŻYM PLANIE
04 lutego 2014

Ostatnio koleżanka z pracy zapytała mnie, jaki los czeka ludzi, którzy przyjęli Jezusa jako swego Zbawiciela, a w ciągu swego życia odwrócą się od wiary i całkowicie Go odrzucą.To pytanie stało się przyczynkiem do długiej i ciekawej rozmowy, po której koleżanka stwierdziła, że dowiedziała się niesamowitych rzeczy opartych na biblijnych wersetach i jeśli będzie możliwość kontynuacji rozmowy, to żebym opowiedział to jej znajomej.

 

» Więcej
Pochodzenie Jezusa Chrystusa
23 grudnia 2013

W artykule „Na początku było Słowoˮ podjęto temat dotyczący istoty jaką był Logos. Opierając się na zapisach Ewangelisty Jana (Jan 1:1-3):

 • zwrócono uwagę na znaczenie pojawiających się w tym fragmencie dwóch wyrazów − ʻSłowoʼ oraz ʻBógʼ;
 • zidentyfikowano „początekˮ o którym wspomina apostoł Jan;
 • przywołano funkcje jakie spełniał Jezus Chrystus gdy był Logosem;
 • rozważono zapis stanowiący, że „Słowo było Bogiemˮ.

Analizując trzy pierwsze wersety pierwszego rozdziału ewangelii Jana podkreślono tym samym niebiańskie pochodzenie Jezusa Chrystusa. We wspomnianym artykule przywołano i krótko skomentowano werset 14 pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, w którym czytamy, że „Słowo ciałem się stałoˮ.

» Więcej
O Biblii
20 listopada 2013

Biblia jest najcenniejszą z ksiąg, jakie posiadamy. Przetrwała ona burze dwudziestu wieków. Ludzie starali się różnymi sposobami usunąć ją z powierzchni ziemi, niszczyli Biblię i palili, a posiadaczy jej uważali za przestępców i  karali śmiercią. Jak najsrożej prześladowali tych, którzy wierzyli w nią. Księga ta jednak do dziś dnia istnieje. Dziś, kiedy większość jej nieprzyjaciół legła w grobie, a setki tomów różnych dzieł napisanych, by ją zdyskredytować i zniszczyć jej wpływ, już od dawna poszły w zapomnienie, Biblia znalazła drogę do każdego narodu, do każdego języka na ziemi. Po tak wielkich usiłowaniach, by tę księgę usunąć i zniszczyć, przetrwała ona do dziś dnia - co dowodzi, że Wielki Autor, którego ona jest dziełem, był zarazem jej obrońcą i ochraniał ją od zniszczenia.

 

» Więcej
ZMARTWYCHWSTANIE- komentarz do wersetu Obj. 20:5
03 listopada 2013

A insi z umarłych nie ożyli, ażby się skończyło tysiąc lat. Toć jest pierwsze zmartwychwstanie.

Objawienie 20:5  

 

» Więcej
Zobacz też ...
<<Pierwsza <Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna> Ostatnia>>

Wyniki 1 - 7 z 147
Ankieta
Co sądzisz o powszechnym zbawieniu dla wszystkich ludzi?
  
Studium ew. Mateusza
Dodaj witrynę do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako stronę główną
Kto jest online
Aktualnie jest 65 gości online
Statystyka
Wizyty: 4999223
Kanały RSS
Bez komentarza
Rzym. 6:3-9
 1. Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni?
 2. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.
 3. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania,
 4. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
 5. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.
 6. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy,
 7. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje.