Strona zbawienie.pl Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat
Bóg chce aby wszyscy ludzie byli zbawieni
arrowStrona główna arrow Świadectwa arrow Duch, dusza i ciało w 1 Tes. 5:23
szukaj...
Menu serwisu
Strona główna
Glosariusz
Przydatne strony
Księga gości
Kontakt
Ankiety
Szukaj
Tematyka
Artykuły
Publikacje
Pytania i odpowiedzi
Studium
Redakcja poleca
Poezja
Świadectwa
Najwięcej czytane
Duch, dusza i ciało w 1 Tes. 5:23 Drukuj E-mail
31 grudnia 2010

Pytanie: Proszę wytłumaczyć werset z 1 Tes. 5:23 "Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.”

Odpowiedź: Wszyscy adresaci  życzenia  Ap. Pawła pomarli, nikt z nich nie dożył czasów Powtórnego Przyjścia Jezusa już sam ten fakt sugeruje, że mowa jest tu nie jest o „normalnym” człowieku. Apostoł pisze „duch wasz, dusza i ciało” nie mówi zatem o literalnych ziemskich ludziach (pisałby wtedy w l.mn a nie l.p), ale o jednym zbiorowym, symbolicznym człowieku na którego składają się wszyscy chrześcijanie nie tylko żyjący w Tesalonice, ale także ci, którzy dziś czytają ten list. Tym symbolicznym człowiekiem, jak nie trudno się domyślić jest Kościół Chrystusowy. To właśnie cały Kościół, jego duch, dusza i mistyczne ciało miało pozostać bez nagany na Wtóre Przyjście Jezusa Chrystusa.

Apostoł Paweł często przyrównuje Kościół do jednego ciała składającego się z wielu członków (Rzym. 12:5; Ef. 1:22-23; 1 Kor. 12:12, 27). To symboliczne ciało ożywia jeden Duch – Duch Chrystusowy. „Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało(…)  Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” – pisze Apostoł Paweł w  1 Koryntian 12:13.

W takim razie czym jest dusza Kościoła Chrystusowego? Greckie słowo psyche (dusza) użyto w Nowym Testamencie dwukrotnie w odniesieniu do całej gminy chrześcijańskiej. Po raz pierwszy pisze o tym Łukasz w Dz. Ap. 4:32 „A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza”. Sw. Apostoł Paweł znowu w liście do Filipian upomina ich, aby sprawowali się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, by niezależnie od tego czy jest  obecny u nich czy też będzie z daleka od nich – mógł słyszeć o nich, że „trwają mocno w jednym duchu, jednym sercem”. Wyrażenie „w jednym duchu, jednym sercem” dosłownie brzmi „w jednym duchu, z jedną duszą”.  Filipianie mieli więc trwać „w jednym duchu, z jedną duszą walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię”. Apostoł tutaj także wymienia duszę i ducha owego symbolicznego człowieka. Dusza oznacza tu wspólne „życie” gminy chrześcijańskiej – realizacje wspólnych celów, głoszenie Ewangelii, utwierdzanie się w niej, wzajemne budowanie się jako żywe kamienie, w duchowy dom (1 Kor. 2:5).

Podsumowując, Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan pisząc o zachowaniu ich ciała, ducha i duszy bez nagany aż do czasu przyjścia naszego Pana, wyraził życzenie, aby cały Kościół Chrystusowy pozostał w stanie czystym i nieskalanym aż do powrotu Chrystusa. Chciał, aby wszystkie członki mistycznego Ciała pozostały bez nagany, aby ich wspólne, społeczne życie w Chrystusie (ich dusza) nie uległo zepsuciu, oraz aby nie gasili w sobie danego im Ducha (1 Tes. 5:19). Czy taki symboliczny człowiek mógł doczekać powrotu Chrystusa? Wierzymy, ze tak – jego członkowie mają wzajemnie tworzyć jedno ciało, żyjąc w jednej społeczności życiem chrześcijańskim (dusza), będąc prowadzonym i ożywionym przez Ducha św.

Dodaj witrynę do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako stronę główną
Bez komentarza
Dz.Ap. 10:37-43
  1. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan
  2. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim.
  3. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie; jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie.
  4. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić.
  5. Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu.
  6. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych.
  7. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego.
Podobna tematyka