Strona zbawienie.pl Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat
Bóg chce aby wszyscy ludzie byli zbawieni
arrowStrona główna arrow Publikacje arrow Broszury arrow Pan Bóg, Jego Syn i Duch Święty
szukaj...
Menu serwisu
Strona główna
Glosariusz
Przydatne strony
Księga gości
Kontakt
Ankiety
Szukaj
Tematyka
Artykuły
Publikacje
Pytania i odpowiedzi
Studium
Redakcja poleca
Poezja
Świadectwa
Najwięcej czytane
Pan Bóg, Jego Syn i Duch Święty Drukuj E-mail
24 listopada 2004
Spis treści
Pan Bóg, Jego Syn i Duch Święty
Bóg ma Syna - Jezusa Chrystusa
Jezus na ziemi
Chrystus umarł za nasze grzechy
Duch Święty
Trójca
Historia powstania dogmatu o Trójcy
Wersety podawane na poparcie
Jedność Syna i Ojca
Wnioski

JEZUS NA ZIEMI

Aby zrozumieć kim był Jezus Chrystus, zastanówmy się, po co przyszedł On na ziemię. Chyba każdy zgodzi się z tym, że celem misji Jezusa było złożenie okupu.

Co to znaczy okup? Okup (gr. antilutron) znaczy tyle, co równoważna cena. Jezus zapłacił równoważną cenę za życie Adama. "Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi." (Rzym. 5:17-18)

Sprawiedliwość Boża żąda "oko za oko (...), życie za życie". Bóg wymagał śmierci doskonałego człowieka za doskonałego Adama. Sprawiedliwość Boża nie mogłaby się zgodzić, by za Adama umarł anioł lub Bóg (czyli On sam!). Byłby to okup zbyt wysoki. Podobnie śmierć niedoskonałego człowieka nie mogła zadowolić Boga. Dlatego Jezus stał się doskonałym człowiekiem "przyjąwszy kształt niewolnika" (Fil. 2:7). "Mniejszym stał się od aniołów" (Hebr. 2:9), "narodził się z niewiasty" (Gal.4:4).

Jest On również nazwany Synem Człowieczym: "Ale lud mu odpowiedział: Słyszeliśmy z zakonu, że Chrystus trwa na wieki; jakże więc możesz mówić, ze Syn Człowieczy musi być wywyższony? Kimże jest ów Syn Człowieczy?" (Jan. 12:34) "A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy." (Jan. 3:13) i Drugim Adamem: "Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski; drugi człowiek jest z nieba." (1 Kor. 15:45-47)

A jednak Jezus powiedział: "Kto Mnie widzi, widzi i Ojca" (Jan.14:9). Jest tu mowa o podobieństwie charakteru, bowiem doskonały człowiek jest najpełniejszym ucieleśnieniem Boskiego charakteru. Podobnie apostoł Paweł mówi: "Aby też żywot Jezusowy był objawiony w śmiertelnym ciele naszym" (2 Kor. 4:11). Znaczy to, że pragniemy postępować śladami Jezusa, być coraz bliżej naszego Zbawcy. Zauważmy, że Jezus będąc na ziemi, dokonywał pewnych rzeczy , które - gdyby był On Bogiem - byłyby tylko grą teatralną. Jezus umarł. Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że tylko część Jezusa umarła. On umarł cały, a przecież Bóg nie może umrzeć, żadna Jego cząstka nie umiera. "Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, Święty mój, nie daj nam zginąć! Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu, Skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę." (Hab. 1:12) W takim razie, czy śmierć Jezusa była przedstawieniem, upozorowaniem czy rzeczywistą śmiercią doskonałego człowieka?

Jezus mógł na zawsze stracić życie. "Teraz dusza moja jest zatrwożona, i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę." (Jan. 12:27) Pan Jezus się obawia, trwoży czy wypełnił doskonałe prawo Boże. On modli się do Boga: "Mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie." (Łuk. 22:42) Takie słowa może powiedzieć do swego Stwórcy tylko istota niższa.

Gdy Chrystus umierał na krzyżu, zawołał: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" (Mat. 27:47). W tym momencie nasz Odkupiciel stracił duchową łączność z Bogiem, a przez to dotkliwie odczuł ciężar odrzucenia od społeczności ze Stwórcą.

W końcu przytoczymy słowa samego Jezusa: "Słyszeliście, że powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja." (Jan. 14:28)


Dodaj witrynę do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako stronę główną