Strona zbawienie.pl Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat
Bóg chce aby wszyscy ludzie byli zbawieni
arrowStrona główna arrow Artykuły arrow Koniec świata
szukaj...
Menu serwisu
Strona główna
Glosariusz
Przydatne strony
Księga gości
Kontakt
Ankiety
Szukaj
Tematyka
Artykuły
Publikacje
Pytania i odpowiedzi
Studium
Redakcja poleca
Poezja
Świadectwa
Najwięcej czytane
Koniec świata Drukuj E-mail
23 marca 2005
Spis treści
Koniec świata
Koniec wieku Żydowskiego
Obecny wiek zły
Teraźniejsze niebo i ziemia
Nowe niebo i ziemia

NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA

W czasie gdy trwa jeszcze obecny porządek, tego złego świata, Bóg stwarza nowe niebo. „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.” (2 Kor. 5:17) „Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania,” (Hebr. 3:1)

Od czasu chrztu Jezusa, aż do zakończenia tego obecnego złego świata, Pan Bóg powołuje chętnych, nie do kościołów zorganizowanych tutaj na ziemi, lecz do uczestnictwa w Królestwie Niebieskim. Kiedy ten wybór dokonywany przez samego Boga się zakończy i Kościół Chrystusowy będzie wybrany z ludzi, to razem z Chrystusem, jako istoty duchowe będą stanowić to oczekiwane nowe niebo.

Nowe niebo będzie miało wpływ na ludzi mieszkających na tej naszej ziemi i będzie pomagało powstającym z grobów, by mogli dojść do doskonałości i społeczności z Bogiem, a co najważniejsze do życia wiecznego na warunkach posłuszeństwa i przestrzegania prawa Bożego.

Będzie to nowy porządek ustanowiony na ziemi przez Chrystusa wraz z Kościołem po to, żeby stworzyć nową ziemię, gdzie zamieszka sprawiedliwość i miłość.

„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe,” (Obj. 21:1-5)

„Zaiste, zbawienie jest bliskie Dla tych, którzy się go boją, Aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej. Aby łaska i wierność się spotkały, A sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność wyrośnie z ziemi, A sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Także dobrobytu udzieli Pan I ziemia nasza swój plon wyda. Sprawiedliwość kroczyć przed nim będzie I wyznaczać drogę krokom jego.” (Ps. 85:10-14)

Końca świata nie należy się bać, ponieważ będzie to koniec wszelkiego zła i grzechu, koniec strachu i przemocy, koniec władzy tych którzy zniewalają i wyzyskują innych. Przepowiedziany ucisk będzie skierowany przeciwko tym którzy muszą zmienić swoje złe postępowanie, niezgodne z prawem Bożym, przeciwko ludziom bezbożnym.

Będzie to napewno trudny okres dla wielu ludzi, lecz pamiętajmy na słowa Jezusa, że bedzie to ostatnie cierpienie, ktore nigdy więcej się już nie powtórzy,a po burzy zaświeci słońce.

Nowy Świat to Królestwo Boże na ziemi, które dla wszystkich ludzi przyniesie radość, szczęście i wieczne życie, bez chorób i cierpienia.

 

....,,przyjdż Któlestwo Twoje, bądz wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi"...Ankieta
Co dzieje się z człowiekiem po śmierci?
  
Duch Święty jest?
  
Dodaj witrynę do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako stronę główną
Bez komentarza
1 Kor. 15,12-22
 1. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma?
 2. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony;
 3. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara;
 4. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni.
 5. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony;
 6. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach.
 7. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli.
 8. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni.
 9. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.
 10. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie.
 11. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.

Podobna tematyka