Strona zbawienie.pl Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat
Bóg chce aby wszyscy ludzie byli zbawieni
arrowStrona główna arrow Artykuły arrow Wybór dwunastu Apostołów
szukaj...
Menu serwisu
Strona główna
Glosariusz
Przydatne strony
Księga gości
Kontakt
Ankiety
Szukaj
Tematyka
Artykuły
Publikacje
Pytania i odpowiedzi
Studium
Redakcja poleca
Poezja
Świadectwa
Najwięcej czytane
Wybór dwunastu Apostołów Drukuj E-mail
19 marca 2007
Spis treści
Wybór dwunastu Apostołów
Imiona i cechy
Wybór dwunastego Apostoła

Jezus Chrystus, ukończywszy 30 lat, rozpoczął swoją misję na ziemi. Jednym z pierwszych jego działań było zaproszenie pierwszych uczniów i powołanie dwunastu apostołów. Wiek 30-lat, w tamtym czasie w Izraelu upoważniał młodych ludzi do pełnoletniości, zgodnie z zapisami Zakonu. Jezus niezwłocznie rozpoczął nauczanie, w okolicy Kafarnaum. Miasto to położone było na północno-zachodnim brzegu Morza Galilejskiego, zwanego również jeziorem Genezaret: „Pewnego razu, gdy On stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, by słuchać Słowa Bożego,” (Łuk. 5:1)

Jezus dobrze znał tą Galilejską okolicę, ponieważ sam był Galilejczykiem i często tu przebywał. Ewangelista Mat. 4:18-22 pisze: „A [Jezus] idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwu braci: Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli, bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi! A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwu braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi swoje sieci, i powołał ich. A oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim”.

Tak właśnie wyglądał wybór pierwszych uczniów, którym Jezus zmienił wykonywane przez nich zajęcia. Ewangelista Łuk.6:12-16, mówi nam: „I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego, i Jakuba, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona, zwanego Gorliwcem, i Judasza Jakubowego, (zwanego również Tadeuszem) i Judasza Iszkariotę, który został zdrajcą."

Ewangelista Mateusz opisując to samo wydarzenie, zaznacza, że Pan Jezus wybierając 12-tu Apostołów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A Ew. Marek dodaje, że wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii na całej ziemi. Tak więc na podstawie relacji tych trzech ewangelistów, dowiadujemy się, że z pośród wielu swoich uczniów, Jezus wybrał tylko 12-tu, których nazwał Apostołami. Słowo apostoł, oznacza: posłaniec, albo przedstawiciel.

Czytaliśmy, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić do Boga, i dopiero po całonocnej rozmowie ze swoim Ojcem Niebieskim, nastąpił wybór 12-tu apostołów. Natomiast słowa Pana Jezusa, które wypowiedział do swego Ojca Niebieskiego w tej arcykapłańskiej modlitwie, którą zapisał Ew. Jan 17:2,14,19,20  mówią nam, że to Ojciec Niebieski dał swojemu synowi tych, których on wybrał. „Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. - Ja dałem im słowo twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak Ja nie jestem ze świata. - I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie”.Ankieta
Co dzieje się z człowiekiem po śmierci?
  
Duch Święty jest?
  
Dodaj witrynę do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako stronę główną
Bez komentarza
Filip. 3:8-14
  1. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa
  2. I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary,
  3. Żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci,
  4. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania.
  5. Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa.
  6. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną,
  7. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.
Podobna tematyka