Strona zbawienie.pl Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat Dla tej przyczyny Jezus przyszedł na świat
Bóg chce aby wszyscy ludzie byli zbawieni
arrowStrona główna arrow Artykuły arrow Wybór dwunastu Apostołów
szukaj...
Menu serwisu
Strona główna
Glosariusz
Przydatne strony
Księga gości
Kontakt
Ankiety
Szukaj
Tematyka
Artykuły
Publikacje
Pytania i odpowiedzi
Studium
Redakcja poleca
Poezja
Świadectwa
Najwięcej czytane
Wybór dwunastu Apostołów Drukuj E-mail
19 marca 2007
Spis treści
Wybór dwunastu Apostołów
Imiona i cechy
Wybór dwunastego Apostoła

Jezus Chrystus, ukończywszy 30 lat, rozpoczął swoją misję na ziemi. Jednym z pierwszych jego działań było zaproszenie pierwszych uczniów i powołanie dwunastu apostołów. Wiek 30-lat, w tamtym czasie w Izraelu upoważniał młodych ludzi do pełnoletniości, zgodnie z zapisami Zakonu. Jezus niezwłocznie rozpoczął nauczanie, w okolicy Kafarnaum. Miasto to położone było na północno-zachodnim brzegu Morza Galilejskiego, zwanego również jeziorem Genezaret: „Pewnego razu, gdy On stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, by słuchać Słowa Bożego,” (Łuk. 5:1)

Jezus dobrze znał tą Galilejską okolicę, ponieważ sam był Galilejczykiem i często tu przebywał. Ewangelista Mat. 4:18-22 pisze: „A [Jezus] idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwu braci: Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli, bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi! A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwu braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi swoje sieci, i powołał ich. A oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim”.

Tak właśnie wyglądał wybór pierwszych uczniów, którym Jezus zmienił wykonywane przez nich zajęcia. Ewangelista Łuk.6:12-16, mówi nam: „I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego, i Jakuba, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona, zwanego Gorliwcem, i Judasza Jakubowego, (zwanego również Tadeuszem) i Judasza Iszkariotę, który został zdrajcą."

Ewangelista Mateusz opisując to samo wydarzenie, zaznacza, że Pan Jezus wybierając 12-tu Apostołów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A Ew. Marek dodaje, że wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii na całej ziemi. Tak więc na podstawie relacji tych trzech ewangelistów, dowiadujemy się, że z pośród wielu swoich uczniów, Jezus wybrał tylko 12-tu, których nazwał Apostołami. Słowo apostoł, oznacza: posłaniec, albo przedstawiciel.

Czytaliśmy, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić do Boga, i dopiero po całonocnej rozmowie ze swoim Ojcem Niebieskim, nastąpił wybór 12-tu apostołów. Natomiast słowa Pana Jezusa, które wypowiedział do swego Ojca Niebieskiego w tej arcykapłańskiej modlitwie, którą zapisał Ew. Jan 17:2,14,19,20  mówią nam, że to Ojciec Niebieski dał swojemu synowi tych, których on wybrał. „Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. - Ja dałem im słowo twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak Ja nie jestem ze świata. - I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie”.Ankieta
Co dzieje się z człowiekiem po śmierci?
  
Duch Święty jest?
  
Dodaj witrynę do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako stronę główną
Bez komentarza
Rzym. 6:3-9
  1. Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni?
  2. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.
  3. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania,
  4. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
  5. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.
  6. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy,
  7. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje.
Podobna tematyka